Snelle verzending ! Ophalen is ook mogelijk. Ophalen kan zowel in Malden als Nijmegen. Kies voor Afhalen Malden . Ook als u in Nijmegen wilt afhalen.

Algemene voorwaarden

Privacybeleid Klarna

 

Het is belangrijk voor ons dat je je beschermd voelt als je met Klarna betaalt of gebruik maakt van een van onze andere diensten. Daarom verstrekken we in deze privacyverklaring alle informatie over de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken. 

 

Gemakshalve hebben we deze verklaring in verschillende rubrieken onderverdeeld, zo vind je meteen wat je zoekt. Om rechtstreeks naar een rubriek te gaan, klik je gewoon op een van de hierna volgende opties.

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens?

 2. Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens.

 3. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

 4. Welke persoonsgegevens verwerken we, voor welk doel en op welke wettelijke grondslag?

 5. Hoe kun je je toestemming weer intrekken?

 6. Profilering door Klarna en geautomatiseerde besluitvorming

 7. Met wie delen wij je persoonsgegevens?

 8. Waar verwerken wij je persoonsgegevens?

 9. Hoe lang bewaren wij je persoonlijke gegevens?

 10. Hoe gebruiken we cookies en soortgelijke tracking-technologieën?

 11. Updates van deze Privacy verklaring.

 12. Klarna's contactgegevens

 

1. Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens?

 

Klarna Bank AB (publ) is geregistreerd in het Zweedse Handelsregister onder het registratienummer 556737-0431 met hoofdkantoor in Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden ("Klarna, "wij", "ons"). Klarna Bank AB is de gegevensbeheerder in overeenstemming met de EU-General Data Protection Regulation "GDPR", wat staat voor Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming "AVG". Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met ons team gegevensbescherming door te schrijven naar dataprotectie@klarna.nl.

2. Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

 

 • Recht op informatie. Je hebt het recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit door middel van deze privacyverklaring, door informatie te publiceren op onze website en door je vragen te beantwoorden.

 • Recht op inzage van je gegevens. Je kan een kopij van je persoonsgegevens opvragen als je wil weten welke informatie wij over je hebben. 

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Je kan een kopij opvragen in een machine-leesbaar formaat, van de persoonsgegevens die wij gebruiken voor het maken van een overeenkomst met je, of op basis van je toestemming. 

 • Recht op rechtzetting. Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige informatie over jezelf te corrigeren of aan te vullen.

 • Recht om je gegevens te laten wissen. Je hebt het recht te vragen om je persoonsgegevens te laten wissen. Dit geldt voor informatie die niet langer nodig is voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk is verzameld, of waarvoor je je toestemming intrekt. Het is wel belangrijk om te weten dat je recht om je gegevens te laten wissen niet absoluut is. Klarna is namelijk verplicht om bepaalde informatie te bewaren, zelfs als je ons vraagt deze te wissen. Deze verplichtingen tot het bewaren van informatie worden meer in detail beschreven in de punten 4 en 9. Het is wettelijk bepaald dat bepaalde informatie niet onmiddellijk gewist mag worden.

 • Recht om verwerking te beperken. Als je van mening bent dat je gegevens onjuist zijn, dat onze verwerking onwettig is of dat wij de informatie niet nodig hebben voor een specifiek doel, kan je ons vragen de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je kan ook een beperking vragen in afwachting van onze evaluatie om na te gaan of ons belang om jouw gegevens te verwerken opweegt tegen jouw recht om deze gegevens niet te laten verwerken.

 • Recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen onze verwerking. Je kan bezwaar maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR), verwijzend naar je persoonlijke omstandigheden. Bovendien kan je altijd bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

 • Recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerd besluit dat aanzienlijke gevolgen heeft voor je. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen een door Klarna genomen geautomatiseerde beslissing als dit besluit rechtsgevolgen heeft of een besluit vormt dat aanzienlijke gevolgen heeft voor je. Zie in punt 6 hoe Klarna gebruik maakt van geautomatiseerde besluiten.

 • Recht om je toestemming in te trekken. Zoals beschreven in punt 5 heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken ingeval wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je impliciete of expliciete toestemming. Dit betekent dan dat we de verwerking staken, maar dit heeft geen gevolgen voor de verwerkingen die al zijn uitgevoerd.

 • Recht om een klacht in te dienen. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Integritetsskyddsmyndigheten, de Zweedse toezichthoudende autoriteit voor Klarna's verwerking van persoonsgegevens. Je kan Integritetsskyddsmyndigheten bereiken via de volgende link.

 

Als je een of meer van je rechten wil uitoefenen, kan je dit doen door een e-mail te sturen naar dataprotectie@klarna.nl met specifieke vermelding over welke rechten het gaat. Je kan ook via onze homepage om inzage te vragen in je persoonlijke gegevens, of om deze te laten verwijderen. Voor andere vragen kan je de contactinformatie in punt 12 raadplegen.

Instellingen in de Klarna App: In deze Klarna App geeft Klarna je de mogelijkheid om je voorkeuren voor bepaalde diensten aan te passen, zoals lopende mededelingen of het automatisch invullen van je informatie bij aankoop. Wij zullen je keuzes altijd respecteren.

 

3. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

 

In dit deel beschrijven wij de categorieën persoonsgegevens die wij gebruiken. In punt 4 beschrijven wij de doeleinden van de verwerking van deze categorieën persoonsgegevens, d.w.z. hoe de gegevens worden gebruikt.

 • Contact- en identificatiegegevens - Naam, geboortedatum, socialezekerheidsnummer, titel, beroep, geslacht, facturerings- en leveringsadres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, nationaliteit, leeftijd, inkomensgegevens, geluidsopnamen, je foto's en video-opnamen, je identiteitskaart enz.

 • Informatie over goederen/diensten - Gegevens over de goederen/diensten die je hebt gekocht of besteld, zoals het soort artikel of het volgnummer van de levering. 

 • Informatie over je financiële draagkracht - Informatie over bv. je inkomen, eventuele kredieten, een negatieve betalingsgeschiedenis en eerdere kredietgoedkeuringen.

 • Betalingsinformatie - Krediet- en debetkaartgegevens (kaartnummer, vervaldatum en CVV-code), bankrekeningnummer, naam van de bank.

 • Informatie over je gebruik van Klarna's diensten - Welke service(s) en welke verschillende functies heb je gebruikt in deze diensten en hoe heb je ze gebruikt. Dit omvat informatie over openstaande en eerdere schulden, je terugbetalingsgeschiedenis en je persoonlijke voorkeuren.

 • Technische informatie gegenereerd door je gebruik van Klarna's diensten - Technische gegevens zoals responstijd voor webpagina's, downloadfouten, datum en tijd waarop je de dienst hebt gebruikt. 

 • Informatie over je contacten met de klantenservice van Klarna - Geregistreerde telefoongesprekken, chatgesprekken en e-mailcorrespondentie.

 • Je contacten met de winkels die je frequenteert - Informatie over je interactie met winkels, bv. of je de koopwaar hebt ontvangen en welk soort winkel je frequenteert. 

 • Apparaatinformatie - IP-adres, taalinstellingen, browserinstellingen, tijdzone, besturingssysteem, platform, schermresolutie en soortgelijke informatie over de instellingen van je toestel. 

 • Informatie uit externe PEP- en sanctielijsten - Sanctielijsten en lijsten van politiek prominente personen ("PEP") bevatten informatie zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, beroep of functie, en de reden waarom de persoon op de betrokken lijst staat.

 • Gevoelige persoonsgegevens - Gevoelige persoonsgegevens zijn gegevens over godsdienstige overtuiging, politieke of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakbond, alsook gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid

 • Service-specifieke persoonsgegevens - In het kader van onze dienstverlening via de Klarna App gebruiken wij aanvullende persoonsgegevens die niet onder de hierna genoemde categorieën vallen: Klarna's spaar- en betaalrekeningen, Email Connect, Persoonlijke Financiën en inschrijvingen voor evenementen. Informatie over elke dienst:

  • De Klarna App: Alle inhoud die je oplaadt op je app (zoals foto's of ontvangstbewijzen), locatiegegevens, info over hoe je browser te gebruiken en welke websites je bezoekt;

  • Klarna's spaar- en betaalrekeningen: Informatie over je inkomende en uitgaande geldtransacties. Klarna zal voor deze dienst ook gegevens over derden (zoals begunstigden of betalers) verwerken;

  • Email Connect: Informatie van je gelieerde e-mailaccount die we doorgeven aan de Klarna App; het gaat hier over je gedane aankopen, product-, prijs- en hoeveelheidsinformatie, trackingnummers van leveringen en informatie over winkels;

  • Persoonlijke financiën: Informatie van je andere bankrekeningen en andere soorten rekeningen (zoals kaartrekeningen) die je aan de dienst wil koppelen, alsmede informatie zoals rekeningnummer, bank, eerdere transacties van je gekoppelde rekeningen, saldi en tegoeden; en

  • Registratie van evenementen via sociale media: Informatie over je profiel van je sociale media-account en bedrijfsinformatie zoals de naam, het adres en het type bedrijf van je werkgever.

Gedetailleerde informatie over de relevante persoonsgegevens voor elke dienst is ook te vinden in de voorwaarden die wij hier hebben opgesomd.

 

4. Welke persoonsgegevens verwerken we, voor welk doel en op welke wettelijke grondslag?

 

Om het je gemakkelijker te maken, hebben wij in de onderstaande tabellen beschreven waarvoor wij je persoonsgegevens zullen gebruiken (het doel) en welke categorieën persoonsgegevens wij daarvoor gebruiken. In punt 3 zie je welke gegevenspunten tot elke categorie persoonsgegevens behoren. In de tabellen beschrijven we ook onze "rechtsgrondslag", nl. welke wettelijke rechten we hebben om gegevens over je te verwerken op grond van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de GDPR. In de tabellen wordt ook beschreven wanneer Klarna stopt met het gebruik van de persoonsgegevens specifiek voor elk doel. Tenslotte beschrijven we of het gegevens zijn die we van jou ontvangen, of dat het gegevens zijn die Klarna van een andere bron ontvangt. Ingeval we gegevens uit een andere bron ontvangen, wordt die bron tussen haakjes vermeld.

Wasparfum by Moments is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur.

Sinds 13-07-2021 is Wasparfum by Moments door de keuring gekomen van Stichting WebwinkelKeur. Dit betekent dat Wasparfum by Moments voldoet aan alle belangrijkste Europese en Nederlandse regels op het gebied van koop op afstand.

We dragen met trots dit keurmerk omdat dit nogmaals de betrouwbaarheid van Wasparfum by Moments onderstreept. 

Met een goedkeuring alleen houdt het niet op. Stichting WebwinkelKeur is een modern keurmerk dat blijft continu toezien op de betrouwbaarheid van haar leden. Zo kunnen consumenten er terecht met klachten en kunnen zij de aangesloten webwinkels (publiekelijk) beoordelen. Als consument heb je dus meer zekerheden bij een webwinkel die is aangesloten bij dit keurmerk.

Als onafhankelijk derde staat Stichting WebwinkelKeur dan ook garant voor de echtheid van de klantbeoordelingen en voor de betrouwbaarheid van haar leden. Kortom weer een extra reden om bij Wasparfum by Moments te kopen.